Безплатен телефон 0800 900 25

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0019-C02 от 28.02.2023 г.

Публикувана на 01.02.2024

„АРКО ИМОТИ" ООД,  в качеството си на бенефициент по публикува документация за избор на изпълнител, процедура „Избор с публична обява“ съгласно ПМС 118/2014 г., с предмет: Разработване на електронна платформа за отдалечени огледи на ваканционни имоти“ “, „Иновативен подход за развитие на заетостта и стимулиране на икономическата активност в сферата на рекреационния туризъм на територията на община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „АРКО ИМОТИ" ООД.

 

Линк за сваляне на документация:  

 

Документацията е публикувана на 01.02.2024г.

 

© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени